AWO Sozialstation

Strasse:

Otto-Grotewohl-Ring 1

Postleitzahl: 15344
Ort: Strausberg
Telefonnummer: 03341-311968